Sing In
 

 
 
 
 
 แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย Palliative
 
 รายงานและสถิติ ผู้ป่วย Palliative
 
 สำหรับ Admin
 
 เกี่ยวกับเรา
 
 
หน้าหลัก
 

ประชาสัมพันธ์

  " ... แม้หนทางจะมืดมน แต่ก็จะดิ้นรนจนเจอแสงสว่าง ... "  
     
1.

Username และ Password เริ่มต้นเพื่อเข้าใช้งานคือ รหัสสถานพยาบาล

 
2.
โปรแกรมบนเว็บไม่สนับสนุนกับ Browser FireFox แนะนำเป็น IE หรือ Chrome
 
3.
ผู้ใช้สามารถแก้ไข Password ได้เมื่อ Login เข้าระบบ
 
     
 

 
จำนวนผู้เข้าใช้งาน :::   0008204  :::