ประชาสัมพันธ์

        
1.
UsernameและPassword เริ่มต้นเพื่อเข้าใช้งานคือ รหัสสถานพยาบาล 
2.
โปรแกรมบนเว็บไม่สนับสนุนกับ Browser FireFox แนะนำเป็น IE หรือ Chrome
3
ผู้ใช้สามารถแก้ไข Password ได้เมื่อ Login เข้าระบบ
 


Login

Login

username: password: