พัฒนาโดย:: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลน่าน

รายงานข้อมูลทั่วไป : ค้นประวัติการเยี่ยมบ้านของผู้ป่วย

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Information Report By Internet

 

ระบุ HN :          

      

  จำนวนข้อมูลที่ค้นพบ    0    รายการ

  หมายเหตุ : ค้นหา ณ เวลา 07:46:22 วันที่ 07/07/20  

 อันดับ

 AN

 ชื่อ - สกุล

 ที่อยู่

 วันที่ D/C

  หอผู้ป่วย

ระดับ 

Detail 

Palliative 

HHC 

1

OPD Case

0 543

ไม่มีบันทึก

2

OPD Case

0 543

ไม่มีบันทึก

 กลับสู่หน้ารายงานหลักกลับสู่หน้าหลัก

Home